Słownik Określeń Krzyżówkowych

łączenie w jedną całość różnych elementów

TrudnośćAutor
SYNKRETYZM★★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KLEJEsubstancje umożliwiające trwałe łączenie różnych powierzchni w krzyżówce Panorama dnia 2016-07-18★★★jomitoka
LEGATOpłynne łączenie kolejnych dźwięków w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-19★★★
MONTAŻskładanie części w jedną całość★★★
ZLEPEKcałość z różnych elementów★★★
SYNTEZAłączenie elementów w całość★★★dusia_str
SYNTEZAłączenie w całość w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-17★★★
ZSZYWKAzszyte w jedną całość numery czasopisma w krzyżówce Panorama dnia 2012-04-30★★★bachaku1
ASAMBLAŻłączenie jednakowych win ale różnych odmian★★★★eliza
SPAJANIEłączenie cegieł zaprawą★★★
ŻENIENIEłączenie kogoś z kobietą związkiem★★★
AGREGACJAproces łączenia się elementów w całość★★★★eliza
SKŁADANIEłączenie w całość w krzyżówce Panorama-z-panoramą-26★★Szefowa
ZŁĄCZENIEspojenie elementów w całość★★★★galapagos1234
FOTOMONTAŻłączenie w całość kilku odbitek fotograficznych★★★bachaku1
KOMBINACJAzestawienie różnych elementów tworzących pewną całość★★★bachaku1
MONTOWANIEskładanie elementów w całość★★★
SYNKRETYZMłączenie w jedną całość różnych elementów★★★★
KONGLOMERATzlepek różnych, często niepasujących części lub elementów★★★Jag
KONSOLIDACJAzjednoczenie, połączenie się w jedną całość★★bachaku1
SZPRYCOWANIEłączenie różnych napojów alkoholowych z płynami musującymi★★★★Mirasisko
FOTOMONTAŻłączenie w całość kilku odbitek fotograficznych★★★bachaku1
SPAJANIEłączenie za pomocą kleju★★★
?do twarzy lub do ginu