Słownik Określeń Krzyżówkowych

zespół komórek o określonej funkcji

TrudnośćAutor
TKANKA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GLEJzespół komórek tworzących zrąb dla komórek nerwowych★★★★sylwek
LIMESgranica funkcji mat.★★★
MODUSsposób bycia określonej rzeczy, zmienna cecha przedmiotu★★★★★ddexterr
SLANGjęzyk określonej grupy społecznej★★★
SUITAbarokowa, zestaw tańców w określonej kolejności★★★★mariola1958
AKCEPTzobowiązanie się do zapłaty określonej sumy pieniędzy★★★★pawel62
MANDATuprawnienie do pełnienia funkcji★★★
NUKLIDjądro atomowe o określonej liczbie nukleonów★★★★★mariola1958
WORTALportal internetowy wyspecjalizowany w określonej tematyce★★★★jomitoka
MINIMUMdolne ekstremum funkcji★★★
PROMESAobietnica wykonania określonej czynności★★★
ALMANACHpublikacja zawierająca artykuły z określonej dziedziny★★★★dusia_str
DECYDENTrozstrzyga z racji funkcji★★★
KADENCJAokres mandatu pełnienia funkcji★★★
SUSPENSApozbawienie duchownego jego funkcji★★★
EKSTREMUMminimum lub maksimum funkcji★★★
INSTANCJApoczątek bytu obiektu określonej klasy★★★sylwian
PEŁNIENIEsprawowanie funkcji★★★
WALIDATORprogram sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni★★★★sylwian
KOMPOZYCJAukład elementów w określonej formie estetycznej★★★bachaku1
TKANKAzespół komórek krwi★★★
TKANKAzespół komórek o podobnych cechach i funkcjach★★★
?dobra opinia