Słownik Określeń Krzyżówkowych

uprawnienie do pełnienia funkcji

TrudnośćAutor
MANDAT★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ROLAdo grania lub pełnienia★★★
DYŻURokres pełnienia zmiany★★★
LIMESgranica funkcji mat.★★★
SINUSrodzaj mat. funkcji★★★
NAWIEWjedna z funkcji klimatyzatora★★★
WACHTAczas pełnienia służby na statku★★★
MINIMUMdolne ekstremum funkcji★★★
DECYDENTrozstrzyga z racji funkcji★★★
KADENCJAokres mandatu pełnienia funkcji★★★
MCKINLEYprezydent USA zamordowany podczas pełnienia urzędu★★★★Xsamael
PERMISJAdawniej: urlop, pozwolenie na zaprzestanie pełnienia obowiązków★★★★Marian7_2008
SUSPENSApozbawienie duchownego jego funkcji★★★
EKSTREMUMminimum lub maksimum funkcji★★★
OBDŻEKTORodmawiający pełnienia służby wojskowej z powodu przekonań religijnych★★★★★eliza
PEŁNIENIEsprawowanie funkcji★★★
PRZYWILEJuprawnienie★★★
ROOSEVELTprezydent USA, zmarł podczas pełnienia urzędu★★★★★Xsamael
ABSENTEIZMstałe uchylanie się od pełnienia obowiązków, zwł. społ.★★★★★eliza
MANDATARIUSZosoba mająca mandat do pełnienia jakiegoś urzędu★★★bachaku1
WIERZYTELNOŚĆuprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczeń★★★Mirasisko
WIERZYTELNOŚĆuprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczeń★★★Mirasisko
PEŁNOMOCNIKuprawniony do działania w imieniu★★★
?miasto we Frygii