Słownik Określeń Krzyżówkowych

publikacja zawierająca artykuły z określonej dziedziny

TrudnośćAutor
ALMANACH★★★★dusia_str
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AGDartykuły gospodarstwa domowego★★★
AKTw nim artykuły i paragrafy★★★
SLANGjęzyk określonej grupy społecznej★★★
SUITAbarokowa, zestaw tańców w określonej kolejności★★★★mariola1958
EDYCJAwydanie, publikacja★★★
NUKLIDjądro atomowe o określonej liczbie nukleonów★★★★★mariola1958
TKANKAzespół komórek o określonej funkcji★★★
WORTALportal internetowy wyspecjalizowany w określonej tematyce★★★★jomitoka
CENZURAwycina artykuły z gazet★★★
PROMESAobietnica wykonania określonej czynności★★★
BROSZURApublikacja o małej objętości★★eliza
LEGUMINAdaw. artykuły spożywcze★★★★★sylwek
PRZEDRUKponowna publikacja dzieła★★★
REDAKTORpisze artykuły★★★
INSTANCJApoczątek bytu obiektu określonej klasy★★★sylwian
SPARTERIAartykuły plecione★★★★bachaku1
WALIDATORprogram sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni★★★★sylwian
KOMPOZYCJAukład elementów w określonej formie estetycznej★★★bachaku1
PUBLIKACJEartykuły w gazetach★★★
APROWIZACJApot. artykuły spożywcze, żywność★★★★sylwek
BROSZURApublikacja o małej objętości★★eliza
TEATRALIApublikacje związane z przybytkiem Melpomeny★★★mariola1958
?Suchy w porcie