Słownik Określeń Krzyżówkowych

zasady języka

TrudnośćAutor
  • G
  • R
  • A
  • M
  • A
  • T
  • Y
  • K
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ŁUGroztwór zasady sodowej
ETYKzna zasady moralności
KWASchem. "wróg" zasady
CREDOgłówne zasady wiary
CYNIKjawnie lekceważy zasady moralne
ISLAMjego zasady zawarte w Koranie w krzyżówce Panorama dnia 2020-04-04
KREDOzasady wiary
KWASYnie zasady (chem.) w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-31
IDEAŁYwzniosłe zasady, szlachetne cele
REGUŁYzasady
ASCETKAwstrzemięźliwa z zasady w krzyżówce Panorama dnia 2016-01-15
DIETETYKustala zasady racjonalnego żywienia
PRAWIDŁAprzepisy, zasady (daw.)
PRAWIDŁAzasady
mariola1958
PRZEPISYzasady, reguły w krzyżówce Panorama dnia 2013-06-05
RYGORYSTAstosuje zasady do przesady
mariola1958
SEMANTYKAzasady ustalania znaczenia słów i zdań
Milka1997
SOBIESŁAWimię Zasady, byłego rajdowca
SOBIESŁAWimię Zasady, b. rajdowca
INSTRUKCJAksiążeczka wyjaśniająca zasady obsługi
ETOSzasady i ideały w krzyżówce Panorama dnia 2016-06-04
ORTOGRAFIAzasady pisowni w krzyżówce Panorama dnia 2011-10-13
bachaku1