Słownik Określeń Krzyżówkowych

współdziałanie różnych czynników

TrudnośćAutor
SYNERGIA★★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SAPYpodmokłe gleby wytworzone z różnych skał macierzystych★★★★★
ARMIEwojska różnych państw w krzyżówce Panorama dnia 2019-07-02
SPLOTzbieg różnych zdarzeń★★★
BICYKLrower o różnych kołach w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-23★★★
GRZYBYwśród czynników chorobotwórczych★★★
MNOŻNIKjeden z czynników w iloczynie★★★
ZGRANIEwspółdziałanie w krzyżówce Panorama dnia 2018-10-05★★bachaku1
BIOMEDYKbada wpływ czynników biol. na życie człowieka★★★mariola1958
SYMBIOZAwspółżycie dwóch różnych gatunków★★★
SYNERGIAwspółdziałanie różnych czynników★★★★
ALOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych★★★★★eliza
AHISTORYZMnieuwzględnianie czynników historycznych★★★★★mariola1958
ALLOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych★★★★★eliza
EURYBIONTYorganizmy o szerokiej tolerancji wobec czynników środowiska★★★★eliza
KOOPERACJAwspółpraca, współdziałanie★★★
KOOPERACJAwspółdziałanie★★bachaku1
WZGLĘDNOŚĆzależność czegoś od różnych czynników★★★
KOORDYNACJAwspółdziałanie★★★bachaku1
SOTERIOLOGIAwiara w zbawczą rolę czynników nadprzyrodzonych★★★★★bachaku1
WSPÓŁCZYNNIKjeden z czynników mających wpływ na coś★★★eliza
KOOPERACJAwspółdziałanie★★bachaku1
KOEGZYSTENCJAwspółistnienie★★★★irbisp
?nauczyciel języka łacińskiego