Słownik Określeń Krzyżówkowych

jeden z czynników mających wpływ na coś

TrudnośćAutor
WSPÓŁCZYNNIK★★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KLADgrupa organizmów mających wspólnego przodka★★★★
ZEROjeden minus jeden★★★
ETNIAgrupa osób mających wspólnych przodków, tożsamość kulturową i ojczyznę★★★★★
UTARGdzienny wpływ gotówki do kasy★★★
BARTERcoś za coś★★★★★dzejdi
GRZYBYwśród czynników chorobotwórczych★★★
MNOŻNIKjeden z czynników w iloczynie★★★
ZAMIANAcoś za coś★★★dzejdi
BIOMEDYKbada wpływ czynników biol. na życie człowieka★★★mariola1958
CZEREDKAkilkoro dzieci mających z sobą Edka★★★dusia_str
SYNERGIAwspółdziałanie różnych czynników★★★★
ALOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych★★★★★eliza
AHISTORYZMnieuwzględnianie czynników historycznych★★★★★mariola1958
ALLOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych★★★★★eliza
EURYBIONTYorganizmy o szerokiej tolerancji wobec czynników środowiska★★★★eliza
INGERENCJAwpływ na coś★★bachaku1
WZGLĘDNOŚĆzależność czegoś od różnych czynników★★★
EPISTOLOGRAFautor utworów literackich mających formę listów★★★★irbisp
SOTERIOLOGIAwiara w zbawczą rolę czynników nadprzyrodzonych★★★★★bachaku1
WSPÓŁCZYNNIKjeden z czynników mających wpływ na coś★★★eliza
KWARTECISTAjeden z czwórki muzyków używających smyków★★★★sylwek
MNOŻNIKjeden z czynników w iloczynie★★★
?zakres zjawiska