Słownik Określeń Krzyżówkowych

nieuwzględnianie czynników historycznych

TrudnośćAutor
  • A
  • H
  • I
  • S
  • T
  • O
  • R
  • Y
  • Z
  • M
mariola1958
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GRZYBYwśród czynników chorobotwórczych
MNOŻNIKjeden z czynników w iloczynie
SILESIAjedna z historycznych nazw Śląska w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-27
Wattaru
BIOMEDYKbada wpływ czynników biol. na życie człowieka
mariola1958
SYNERGIAwspółdziałanie różnych czynników
ALOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych
eliza
ALLOCHORIArozsiewanie nasion przy pomocy czynników zewnętrznych
eliza
EURYBIONTYorganizmy o szerokiej tolerancji wobec czynników środowiska
eliza
HEURYSTYKAumiejętność wyszukiwania i zbierania materiałów historycznych
bachaku1
HOROGRAFIAchronologiczny opis wypadków historycznych
sylwek
WZGLĘDNOŚĆzależność czegoś od różnych czynników
STALINOGRÓDJedna z historycznych nazw Katowic
kenyas
KRONIKARSTWOchronologiczny opis wypadków historycznych
bachaku1
SOTERIOLOGIAwiara w zbawczą rolę czynników nadprzyrodzonych
bachaku1
WSPÓŁCZYNNIKjeden z czynników mających wpływ na coś
eliza
ABSTRAHOWANIEświadome nieuwzględnianie czegoś w rozmowie
oona
NIRWANAnieuwarunkowany stan wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci w krzyżówce Panorama dnia 2020-01-01
sylwian
TUŁÓWnieuzbrojony korpus
denwerek_m