Słownik Określeń Krzyżówkowych

Rozwiązania dla WŁADZY LUB UCISKU - krzyżówka

Wyczyść
Wyniki wyszukiwania pochodzą ze słownika szarada.net, największego polskojęzycznego serwisu szaradziarskiego zawierającego 25 tysięcy krzyżówek, rebusów i łamigłówek.
TrudnośćAutor
  • A
  • P
  • A
  • R
  • A
  • T
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
RWAobjaw ucisku na nerw kulszowy w krzyżówce Panorama dnia 2017-04-23
BUNTwystąpienie przeciw władzy
BERŁOatrybut władzy królewskiej w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-07
BERŁOlaska, symbol władzy króla
BERŁOsymbol władzy monarszej
SYNODkolegialny organ władzy kościelnej
CHORAŁorgan władzy w Mongolii
INFUŁAsymbol władzy biskupiej w krzyżówce Panorama dnia 2013-03-29
OZNAKAprzedmiot będący symbolem, np. władzy
OZNAKAwładzy królewskiej to np. korona
OFICJELprzedstawiciel władzy w krzyżówce Panorama dnia 2016-04-15
PALIUSZbiała wstęga, symbol władzy apostolskiej
REGALIAsymbole władzy monarszej w krzyżówce Panorama dnia 2015-04-01
ANARCHIAchaos wywołany bezsilnością władzy
ODLEŻYNAmartwica tkanek w wyniku ucisku
SAMORZĄDorgan władzy lokalnej w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-06
ŁĄCZNOŚĆzwiązek lub kontakt z kimś lub z czymś
bachaku1
KORONACJAceremonia nadania władzy królewskiej w krzyżówce Panorama dnia 2017-07-01
ABSOLUTYZMskupienie władzy w ręku panującego w krzyżówce Panorama dnia 2013-11-05
ANARCHISTAzwolennik zniesienia władzy w krzyżówce Panorama dnia 2013-06-03
OZNAKAwładzy królewskiej to np. korona
UTRWALANIEwładzy ludowej
sylwek