Słownik Określeń Krzyżówkowych

nienasycona władzy

TrudnośćAutor
  • Ż
  • Ą
  • D
  • Z
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BUNTwystąpienie przeciw władzy
BERŁOatrybut władzy królewskiej w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-07
BERŁOlaska, symbol władzy króla
BERŁOsymbol władzy monarszej
BERŁOinsygnium władzy królewskiej
RZĄDYsprawowanie władzy
SYNODkolegialny organ władzy kościelnej
CHORAŁorgan władzy w Mongolii
INFUŁAsymbol władzy biskupiej w krzyżówce Panorama dnia 2013-03-29
OZNAKAprzedmiot będący symbolem, np. władzy
OZNAKAwładzy królewskiej to np. korona
OFICJELprzedstawiciel władzy w krzyżówce Panorama dnia 2016-04-15
PALIUSZbiała wstęga, symbol władzy apostolskiej
REGALIAsymbole władzy monarszej w krzyżówce Panorama dnia 2015-04-01
ANARCHIAchaos wywołany bezsilnością władzy
KLERYKAŁzwolennik władzy kościelnej
SAMORZĄDorgan władzy lokalnej w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-06
KORONACJAceremonia nadania władzy królewskiej w krzyżówce Panorama dnia 2017-07-01
ABSOLUTYZMskupienie władzy w ręku panującego w krzyżówce Panorama dnia 2013-11-05
ANARCHISTAzwolennik zniesienia władzy w krzyżówce Panorama dnia 2013-06-03
LEGITYMIZMnienaruszalność praw dynastycznych wg Talleyranda
dzejdi
FITOLnienasycony alkohol diterpenowy
sylwek