Słownik Określeń Krzyżówkowych

teoria sztuki

TrudnośćAutor
ESTETYKA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KLIKApodgraf (teoria grafów)★★★★BaJo
UNIZMteoria malarstwa opracowana przez W.Strzemińskiego★★★★pawelboy
DONNERRichard, reż. filmu "Teoria spisku"★★★★sylwek
UTOPIAnierealna teoria★★★
POETYKAteoria dzieła literackiego★★
EWOLUCJAteoria Darwina★★★
HIPOTEZAprzypuszczenie, teoria★★★
MONADYZMteoria budowy świata stworzona przez Leibniza★★★★eliza
DARWINIZMteoria o powstaniu gatunków★★★
MESMERYZMteoria zakładająca istnienie fluidów odpowiedzialnych za uczucia★★★★corvin12
MEREOLOGIAlogiczna teoria stosunku części do całości★★★★★sylwek
GLOTTOGONIAteoria pochodzenia ludzkiej mowy★★★★★mariola1958
MONADOLOGIAteoria budowy świata stworzona przez Leibniza★★★★eliza
WARIABILIZMteoria filozoficzna głosząca powszechną zmienność★★★★★marcin_siena
APOKATASTAZAuznana za herezję teoria zbawienia demonów★★★★dzejdi
EWOLUCJONIZMteoria stopniowego rozwoju★★★★eliza
ASOCJACJONIZMteoria dot. struktury świadomości ludzkiej★★★eliza
DEZINTEGRACJA... pozytywna, teoria zdrowia psychicznego sformułowana przez Dąbrowskiego★★★McGremlin
EPISTEMOLOGIAteoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii★★★sylwian
KOMBINATORYKAteoria obliczania liczby elementów zbiorów skończonych★★★★Xsamael
EWOLUCJONIZMteoria stopniowego rozwoju★★★★eliza
KONCYLIARYZMteoria wywyższająca sobory nad papieża★★★
?pan wasala