Słownik Określeń Krzyżówkowych

przypuszczenie, teoria

TrudnośćAutor
HIPOTEZA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
UNIZMteoria malarstwa opracowana przez W.Strzemińskiego★★★★pawelboy
DOMYSŁprzypuszczenie★★★
DONNERRichard, reż. filmu "Teoria spisku"★★★★sylwek
UTOPIAnierealna teoria★★★
POETYKAteoria dzieła literackiego★★
ASUMPCJAhipoteza, przypuszczenie★★★
ESTETYKAteoria sztuki★★★
EWOLUCJAteoria Darwina★★★
DARWINIZMteoria o powstaniu gatunków★★★
MESMERYZMteoria zakładająca istnienie fluidów odpowiedzialnych za uczucia★★★★corvin12
MNIEMANIEprzypuszczenie★★★
SUPOZYCJAprzypuszczenie★★★★★
ZAŁOŻENIEhipoteza, przypuszczenie★★★
MEREOLOGIAlogiczna teoria stosunku części do całości★★★★★sylwek
PRESUMPCJAprzypuszczenie★★★★★
DOMNIEMANIEprzypuszczenie★★★
GLOTTOGONIAteoria pochodzenia ludzkiej mowy★★★★★mariola1958
PODEJRZENIEprzypuszczenie★★★
WARIABILIZMteoria filozoficzna głosząca powszechną zmienność★★★★★marcin_siena
KOMBINATORYKAteoria obliczania liczby elementów zbiorów skończonych★★★★Xsamael
ASUMPCJAprzypuszczenie,hipoteza★★★Nonac71
ARKAprzypłynęła do Gdyni★★★★sylwek
?pokarm pszczeli