Słownik Określeń Krzyżówkowych

teoria dzieła literackiego

TrudnośćAutor
POETYKA★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KLIKApodgraf (teoria grafów)★★★★BaJo
UNIZMteoria malarstwa opracowana przez W.Strzemińskiego★★★★pawelboy
ZARYSszkic dzieła literackiego★★★
DONNERRichard, reż. filmu "Teoria spisku"★★★★sylwek
UTOPIAnierealna teoria★★★
ESTETYKAteoria sztuki★★★
EWOLUCJAteoria Darwina★★★
HIPOTEZAprzypuszczenie, teoria★★★
MONADYZMteoria budowy świata stworzona przez Leibniza★★★★eliza
DARWINIZMteoria o powstaniu gatunków★★★
MESMERYZMteoria zakładająca istnienie fluidów odpowiedzialnych za uczucia★★★★corvin12
MEREOLOGIAlogiczna teoria stosunku części do całości★★★★★sylwek
GLOTTOGONIAteoria pochodzenia ludzkiej mowy★★★★★mariola1958
MONADOLOGIAteoria budowy świata stworzona przez Leibniza★★★★eliza
WARIABILIZMteoria filozoficzna głosząca powszechną zmienność★★★★★marcin_siena
EWOLUCJONIZMteoria stopniowego rozwoju★★★★eliza
ASOCJACJONIZMteoria dot. struktury świadomości ludzkiej★★★eliza
DEZINTEGRACJA... pozytywna, teoria zdrowia psychicznego sformułowana przez Dąbrowskiego★★★McGremlin
EPISTEMOLOGIAteoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii★★★sylwian
KOMBINATORYKAteoria obliczania liczby elementów zbiorów skończonych★★★★Xsamael
ASOCJACJONIZMteoria dot. struktury świadomości ludzkiej★★★eliza
POETYKAteoria eposu, tragedii★★★
?warstwa ziemi