Słownik Określeń Krzyżówkowych

stos, ale nie atomowy

KategorieTrudnośćAutor
  • S
  • T
  • E
  • R
  • T
  • A
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
REAKTORatomowy stos
STOSatomowy w elektrowni jądrowej
KOPAsterta, stos siana
ZWAŁstos czegoś zsypanego w ukrytej krzyżówce
STÓGstożkowaty stos siana
KOPAstos siana
ZWAŁstos żwiru
ZWAŁstos kamieni
HAŁDAusypisko, stos
NAPĘDmoże być atomowy
JĄDROrdzeń atomowy
ZEGARmoże być atomowy
PRYZMAstos kamieni
STERTAstos słomy lub siana
PRYZMAstos, kopiec
STERTAplik, stos
STERTAstos słomy
STERTAstos ze snopów słomy
REAKTORatomowy w elektrowni
REAKTORstos atomowy w krzyżówce Panorama-z-panoramą-21 
dusia_str
STERTAstos w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-09
Krzyżówki zawierające określenie w policzek na powitanie: