Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie setna część drachmy: