Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie część modlitwy brewiarzowej odmawiana rano: