Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem główna część star. świątyni greckiej z posągiem bóstwa: