Słownik Określeń Krzyżówkowych

ponowne popełnienie przestępstwa

TrudnośćAutor
  • R
  • E
  • C
  • Y
  • D
  • Y
  • W
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KARAnastępstwo przestępstwa
WIZJA... lokalna miejsca przestępstwa
WIZJAlokalna, w miejscu przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-01
NAWRÓTponowne wstąpienie przebytej choroby
OMYŁKApopełnienie błędu
MILICJAbyła na miejscu przestępstwa przed policją
sylwek
PRZEDRUKponowne wydanie tego samego dzieła
RECYDYWApowrót do przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2016-07-25
RECYDYWApowrót na drogę przestępstwa
SZANTAŻEprzestępstwa z groźbą
ZNAMIONAcechy, np. przestępstwa
ODWOŁANIEwniosek o ponowne rozpatrzenie
REELEKCJAponowne wybranie w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-12
WSPÓŁWINAobciąża każdego ze sprawców przestępstwa
BaJo
PODŻEGANIEumyślne nakłanianie kogoś do przestępstwa
bachaku1
PROKURATORściga przestępstwa
bachaku1
SPRAWCZYNIdopuściła się przestępstwa
USIŁOWANIEnieudana próba popełnienia przestępstwa
emilla25
INTERWENCJAdziałanie policji po zgłoszeniu przestępstwa
monimoni
KRYMINALISTAzbrodniarz, człowiek dopuszczający się przestępstwa
bachaku1
ODRODZENIEponowne pojawienie się,ożywienie
sylwek
REASUMPCJAponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ
geek_gda