Słownik Określeń Krzyżówkowych

... lokalna miejsca przestępstwa

TrudnośćAutor
  • W
  • I
  • Z
  • J
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
LANlokalna sieć komputerowa w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-02
KARAnastępstwo przestępstwa
WIZJAlokalna, w miejscu przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-01
WIZJAlokalna, prorocza lub zwid
oona
WIZJAlokalna w śledztwie
Martusia84
ODPUSTlokalna uroczystość kościelna w krzyżówce Panorama dnia 2020-08-13
MILICJAbyła na miejscu przestępstwa przed policją
sylwek
RECYDYWApowrót do przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2016-07-25
RECYDYWAponowne popełnienie przestępstwa
RECYDYWApowrót na drogę przestępstwa
SZANTAŻEprzestępstwa z groźbą
ZNAMIONAcechy, np. przestępstwa
ŚLEDZTWOw nim wizja lokalna
WSPÓŁWINAobciąża każdego ze sprawców przestępstwa
BaJo
PODŻEGANIEumyślne nakłanianie kogoś do przestępstwa
bachaku1
PROKURATORściga przestępstwa
bachaku1
SPRAWCZYNIdopuściła się przestępstwa
USIŁOWANIEnieudana próba popełnienia przestępstwa
emilla25
INTERWENCJAdziałanie policji po zgłoszeniu przestępstwa
monimoni
KRYMINALISTAzbrodniarz, człowiek dopuszczający się przestępstwa
bachaku1
BON... lokacyjny
VRATISLAV... Lokvenc, piłkarz, napastnik Czech