Słownik Określeń Krzyżówkowych

następstwo przestępstwa

TrudnośćAutor
  • K
  • A
  • R
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GAMAnastępstwo dźwięków
TURAkolejność, następstwo
EFEKTskutek, następstwo
WIZJA... lokalna miejsca przestępstwa
WIZJAlokalna, w miejscu przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-01
KRWIAKczęste następstwo urazu
SKUTEKnastępstwo, wynik
MILICJAbyła na miejscu przestępstwa przed policją
sylwek
RECYDYWApowrót do przestępstwa w krzyżówce Panorama dnia 2016-07-25
RECYDYWAponowne popełnienie przestępstwa
RECYDYWApowrót na drogę przestępstwa
SZANTAŻEprzestępstwa z groźbą
ZNAMIONAcechy, np. przestępstwa
WSPÓŁWINAobciąża każdego ze sprawców przestępstwa
BaJo
PODŻEGANIEumyślne nakłanianie kogoś do przestępstwa
bachaku1
PROKURATORściga przestępstwa
bachaku1
SPRAWCZYNIdopuściła się przestępstwa
USIŁOWANIEnieudana próba popełnienia przestępstwa
emilla25
INTERWENCJAdziałanie policji po zgłoszeniu przestępstwa
monimoni
KRYMINALISTAzbrodniarz, człowiek dopuszczający się przestępstwa
bachaku1
STARTnastępstwo kołowania
sylwek
TĘSKNOTAnastępstwo rozłąki