Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba, która bezprawnie przejmuje władzę

TrudnośćAutor
  • U
  • Z
  • U
  • R
  • P
  • A
  • T
  • O
  • R
bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DIPISosoba wysiedlona, która nie wróciła do ojczyzny
mariola1958
TYRANosoba sprawująca nieograniczoną władzę, zdobytą niezgodnie z prawem w krzyżówce Panorama dnia 2015-08-16
sylwian
ŁGARZosoba, która łże
KALWINosoba, która wyznaje kalwinizm
ZAWADAosoba, która przeszkadza w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-30
FUKSIARZpot.: osoba, która ma szczęście
eliza
KOTLISTAosoba, która gra na kotłach
mariola1958
POZORANTosoba, która coś udaje w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-172
denwerek_m
REFERENTosoba, która pisze lub wygłasza referat w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-09
bachaku1
STAŻYSTAosoba, która odbywa staż
ZŁODZIEJosoba, która kradnie
BURZYCIELosoba, która wprowadza zamęt
DYSPUTANTosoba która dysputuje
INTERREKSosoba, która sprawowała najwyższą władzę podczas bezkrólewia w krzyżówce Panorama dnia 2009-04-19
bachaku1
NUPTURIENTosoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński
Kolektcjoner
PRZECHRZTAosoba, która zmieniła swoje wyznanie na chrześcijańskie
bachaku1
SCHIZMATYKosoba, która odłączyła się od Kościoła
oona
EKSPATRIANTosoba, która opuściła ojczyznę
oona
INDOSATARIUSZżyratariusz - osoba, która nabyła weksel przez indos
mariola1958
KONCESJOBIORCAosoba, która otrzymuje koncesję
Przemek1992
CZŁOWIEKosoba, istota ludzka
McGremlin
POZORANTosoba, która coś udaje w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-172
denwerek_m