Słownik Określeń Krzyżówkowych

sprawuje władzę na wsi

TrudnośćAutor
  • S
  • O
  • Ł
  • T
  • Y
  • S
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MERsprawuje władzę w Paryżu
BACAsprawuje pieczę nad juhasami
OPATsprawuje pieczę nad klasztorem
ELEKTwładzę zawdzięcza wyborcom
GRAFIKinformuje, kto dyżur sprawuje
sylwek
KAPŁANsprawuje mszę świętą
mariola1958
REGENTsprawuje rządy w imieniu króla
HOLDINGgrupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje kontrolę nad pozostałymi
pawel62
KURATORsprawuje dozór z wyroku sądu
OPIEKUNsprawuje pieczę
PREFEKTsprawuje nadzór nad klerykami w seminarium
oona
SZTYGARgórmistrz, sprawuje dozór techniczny nad określonym rodzajem robót
Marian7_2008
DYKTATORposiada władzę absolutną
REGENTKAsprawuje rządy podczas choroby władcy
mariola1958
AUTOKRATAma nieograniczoną władzę
KASZTELANsprawował władzę nad grodem
KURATORKAsprawuje dozór nad osobą skazaną
PROMINENTsprawuje wysoki urząd
PSZCZELARZsprawuje nadzór nad robotnicami
sylwek
NADLEŚNICTWOsprawuje pieczę nad lasami
eliza
PROMINENTsprawuje wysoki urząd
MERsprawuje władzę w Paryżu