Słownik Określeń Krzyżówkowych

sprawuje władzę w Paryżu

TrudnośćAutor
  • M
  • E
  • R
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BACAsprawuje pieczę nad juhasami
OPATsprawuje pieczę nad klasztorem
ELEKTwładzę zawdzięcza wyborcom
GRAFIKinformuje, kto dyżur sprawuje
sylwek
KAPŁANsprawuje mszę świętą
mariola1958
REGENTsprawuje rządy w imieniu króla
SOŁTYSsprawuje władzę na wsi
HOLDINGgrupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje kontrolę nad pozostałymi
pawel62
KURATORsprawuje dozór z wyroku sądu
OPIEKUNsprawuje pieczę
PREFEKTsprawuje nadzór nad klerykami w seminarium
oona
SZTYGARgórmistrz, sprawuje dozór techniczny nad określonym rodzajem robót
Marian7_2008
DYKTATORposiada władzę absolutną
REGENTKAsprawuje rządy podczas choroby władcy
mariola1958
AUTOKRATAma nieograniczoną władzę
KASZTELANsprawował władzę nad grodem
KURATORKAsprawuje dozór nad osobą skazaną
PROMINENTsprawuje wysoki urząd
PSZCZELARZsprawuje nadzór nad robotnicami
sylwek
NADLEŚNICTWOsprawuje pieczę nad lasami
eliza
SOŁTYSsprawuje władzę na wsi
NAMIESTNIKsprawujący władzę na jakimś terenie w zastępstwie panującego
eliza