Słownik Określeń Krzyżówkowych

organ ruchu pierwotniaka

TrudnośćAutor
  • R
  • Z
  • Ę
  • S
  • K
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-02
IZBA... niższa, organ parlamentu
RZĄDorgan z ministrami
SYNODkolegialny organ władzy kościelnej
SZTABorgan dowódczy w wojsku
SZTABorgan dowodzący armią
LĘGNIAżeński organ rozmnażania glonów
RODNIAżeński organ rozmnażania u mszaków w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-01
RZĘSKAorgan ruchu u pierwotniaków
RZĘSKAwypustka pierwotniaka
RZĘSKInitkowaty organ ruchu u glonów
KOMITETorgan organizacyjny w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-09
OKOLICAorgan oblicza
oona
CYTOSTOMnibyusta pierwotniaka
lewmyszkin
DYREKCJAorgan kierowniczy dużej firmy
SAMORZĄDorgan władzy lokalnej w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-06
SKLEROTAorgan przetrwalnikowy niektórych grzybów
WOJEWODAorgan admin. rządu w terenie
NIBYNÓŻKI"nogi" pierwotniaka
kasia_st
SAECOCYSTISrodzaj pierwotniaka z typu zarodnikowców
mariola1958
SSAWKAorgan rośliny pasożytniczej w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-31
mariola1958
RZĘSKAorgan ruchu u pierwotniaków