Słownik Określeń Krzyżówkowych

organ oblicza

TrudnośćAutor
  • O
  • K
  • O
  • L
  • I
  • C
  • A
oona
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-02
IZBA... niższa, organ parlamentu
LICAoblicza, twarze w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-18
RZĄDorgan z ministrami
GROSSAndrew, współautor powieści "Trzy oblicza zemsty"
sylwek
SYNODkolegialny organ władzy kościelnej
SZTABorgan dowódczy w wojsku
SZTABorgan dowodzący armią
SZTABorgan dowodzenia wojskowego
SZTABorgan przy dowódcy wojsk.
BILANSoblicza go księgowa
BRANDOMarlon, reż. filmu "Dwa oblicza zemsty"
sylwek
LĘGNIAżeński organ rozmnażania glonów
RODNIAżeński organ rozmnażania u mszaków w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-01
KOMITETorgan organizacyjny w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-09
LIFTINGchirurgiczna poprawa oblicza w krzyżówce Panorama dnia 2016-11-27
DYREKCJAorgan kierowniczy dużej firmy
SAMORZĄDorgan władzy lokalnej w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-06
SKLEROTAorgan przetrwalnikowy niektórych grzybów
WOJEWODAorgan admin. rządu w terenie
SERCEorgan na dłoni, z którego czasem spada kamień w krzyżówce Panorama dnia 2011-05-13
jomitoka
JĘZYKorgan ojczysty w krzyżówce Język polski 07
jomitoka