Słownik Określeń Krzyżówkowych

organ rośliny pasożytniczej

TrudnośćAutor
  • S
  • S
  • A
  • W
  • K
  • A
mariola1958
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-02
IZBA... niższa, organ parlamentu
RZĄDorgan z ministrami
SYNODkolegialny organ władzy kościelnej
SZTABorgan dowódczy w wojsku
SZTABorgan dowodzący armią
LĘGNIAżeński organ rozmnażania glonów
NARZĄD ... płciowy rośliny, organ
RODNIAżeński organ rozmnażania u mszaków w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-01
EPIFILErośliny, dla których żywicielem sa rośliny wiecznie zielone
sylwek
JEMIOŁArodzaj pasożytniczej rośliny
KOMITETorgan organizacyjny w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-09
OKOLICAorgan oblicza
oona
DYREKCJAorgan kierowniczy dużej firmy
RAFLEZJAgatunek wieloletniej rośliny, pasożytniczej z rodziny bukietnicowatych
bachaku1
SAMORZĄDorgan władzy lokalnej w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-06
SKLEROTAorgan przetrwalnikowy niektórych grzybów
WOJEWODAorgan admin. rządu w terenie
HAUSTORIUMorgan służący do pobierania pokarmu z rośliny żywiciela
sylwek
PARAGONIMUS... westermani, przedstawiciel płazińców, gat. przywry pasożytniczej
mariola1958
KWIATorgan roślinny
RZĘSKAorgan ruchu pierwotniaka