Słownik Określeń Krzyżówkowych

nauka o budowie organizmów

KategorieTrudnośćAutor
  • A
  • N
  • A
  • T
  • O
  • M
  • I
  • A
 
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
DEMpopulacja organizmów izolowana genetycznie i przestrzennie w krzyżówce Zoologia-17 
ANATOMznawca budowy organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-10
BIOLOGbadacz organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2012-12-12 
TAKSJAreakcja ruchowa niższych organizmów w krzyżówce Panorama dnia 2012-01-01  
ZOOLOGbadacz organizmów zwierzęcych
CYTOLOGbada komórki organizmów
ANATOMIAnauka o budowie wewnętrznej organizmów w krzyżówce Panorama dnia 2013-08-01 
Tynka_93
ANATOMIAnauka o budowie organizmu
BIOCHEMIAnauka o składzie chem. i budowie organizmów  
dzejdi
BIOMETRIAnauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów żywych
ddexterr
DARWINIZMklasyczna teoria ewolucji organizmów
TEKTONIKAnauka o budowie skorupy ziemskiej
ARTROLOGIAnauka o budowie i funkcji stawów
irbisp
BIOMETRYKAnauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-07
ddexterr
FIZJOLOGIAnauka o czynnościach organizmów żywych  
bachaku1
MORFOLOGIAnauka o budowie zewnętrznej organizmów 
Tynka_93
IMMUNOLOGIAnauka o odporności organizmów 
Tynka_93
GEOTEKTONIKAnauka o budowie skorupy ziemskiej 
bachaku1
GERONTOLOGIAnauka o procesach starzenia się organizmów 
bachaku1
WERSYFIKACJAnauka o budowie wiersza
sylwek
ANATOMIAnauka o budowie organizmu
GEOTEKTONIKAnauka o budowie skorupy ziemskiej 
bachaku1
Krzyżówka z określeniem nauka o budowie organizmów: