Słownik Określeń Krzyżówkowych

grupa wymarłych organizmów morskich

TrudnośćAutor
  • K
  • O
  • N
  • O
  • D
  • O
  • N
  • T
  • Y
Gorol
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DEMpopulacja organizmów izolowana genetycznie i przestrzennie w krzyżówce Zoologia-17
KLADgrupa organizmów mających wspólnego przodka
ANATOMznawca budowy organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-10
ANATOMbada budowę organizmów
BIOLOGbadacz organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2012-12-12
DARWINtwórca teorii ewolucji organizmów
DRONTYrodzina wymarłych ptaków nielotnych w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-08
psergio
TAKSJAreakcja ruchowa niższych organizmów w krzyżówce Panorama dnia 2012-01-01
ZOOLOGbadacz organizmów zwierzęcych
AMONIAKwydalina wszystkich organizmów morskich
Tynka_93
CYTOLOGbada komórki organizmów
PSAMMONgrupa organizmów zamieszkujących wilgotny piasek przybrzeżny
Tynka_93
ANATOMIAnauka o budowie organizmów w krzyżówce Duże-12
BENETYTYklasa wymarłych roślin o zdrewniałych pędach
sylwek
GONIATYTskamieniała skorupa wymarłych amonitów o wyglądzie baranich rogów
eliza
WICIOWCEgrupa eukariotycznych organizmów jednokomórkowych lub kolonijnych
mariola1958
DARWINIZMklasyczna teoria ewolucji organizmów
GONIATYTYrząd wymarłych głowonogów z podgromady amonitów
Gorol
LEPIDOFITYrząd wymarłych widłaków z ery paleozoicznej
oona
AUSTRALOPITEKIrodzaj wymarłych istot człowiekowatych
dzejdi
PLEJADAgrupa wybitnych osób
PODGRUPAgrupa wyodrębniona z grupy w krzyżówce Panorama dnia 2017-07-10