Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem element typowy dla architektury gotyku: