Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem okrągłe okno w gotyku: