Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem arcydzieła architektury gotyku: