Słownik Określeń Krzyżówkowych

część przedstawienia

TrudnośćAutor
AKT★★★
ODSŁONA★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
NAĆzielona część pietruszki★★★
NAOSgłówna część star. świątyni greckiej z posągiem bóstwa★★★★
LEGNOdrewniana część smyczka★★★★★
PRYMAczęść modlitwy brewiarzowej odmawiana rano★★★
CZASZAczęść nośna spadochronu★★★
JAJNIKczęść układu rozrodczego kobiety★★
USTNIKczęść fagotu lub saksofonu★★★
ARANŻERorganizator np. przedstawienia★★★
KIELICHczęść amortyzatora★★★
ODDZIAŁczęść jednostki wojskowej★★
OKŁADKAtwardsza część książki★★★
CYLINDERczęść silnika jak nakrycie głowy★★
KOŁNIERZczęść płaszcza★★★
NADWOZIEgórna część samochodu★★★
CZASOWNIKczęść mowy★★★
MANDŻURIApółn-wsch część Chin★★★
PANTOMIMArodzaj przedstawienia z mimem★★★sylwian
REKWIZYTYprzedmioty używane przez aktorów w czasie przedstawienia★★bachaku1
INSPICJENTczuwa nad przebiegiem przedstawienia★★★irbisp
PRAPREMIERApierwszy pokaz filmowy lub przedstawienia teatralnego★★★irbisp
ETAPczęść przebywanej trasy★★★
ODSŁONAczęść przedstawienia teatralnego★★★
?stok nasypu