Słownik Określeń Krzyżówkowych

chorobowe występowanie glukozy w moczu

TrudnośćAutor
GLIKOZURIA★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GLUTakronim transporterów glukozy w krzyżówce Łatwe-trudne-62★★★★Mirasisko
KOZAskładnik glukozy★★★★sylwek
RDZAchorobowe plamy na liściach★★★
KARMELciągliwa masa powstała wskutek ogrzania glukozy★★McGremlin
ZARAZAmasowe występowanie choroby w krzyżówce Panorama dnia 2016-10-09★★★
CHITYNApolisacharyd glukozy★★★★★sylwek
CUKROZAwęglowodan złożony z fruktozy i glukozy★★★★mariola1958
ZASIŁEKświadczenie chorobowe★★★
DEKSTRANwielocząteczkowy polimer glukozy stosowany jako środek krwiozastępczy w krzyżówce Panorama dnia 2011-07-09★★★★Mirasisko
EPIDEMIAmasowe występowanie choroby w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-01★★★Morfeusz
INSULINAhormon aktywujący pobieranie glukozy w krzyżówce Panorama dnia 2019-07-06★★★
IZOMERIAwystępowanie różnic w budowie cząsteczek o tym samym składzie w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-29★★★★
PRZESIĘKprzenikanie chorobowe płynu surowiczego do jam ciała★★★★★mariola1958
ALOTROPIAwystępowanie wielu form pierwiastka w krzyżówce Panorama dnia 2014-05-10★★★
EPILEPSJAchorobowe napady drgawek★★★
PRÓCHNICAzmiany chorobowe zęba★★★mariola1958
SYNTROPIAwystępowanie u jednej osoby dwóch chorób łącznie★★★★★mariola1958
GLIKOZURIAchorobowe występowanie glukozy w moczu w krzyżówce Panorama dnia 2013-07-12★★★bachaku1
GLUKOZAMINApochodna glukozy★★★★bachaku1
PATOMORFOLOGbada mikroskopowo zmiany chorobowe w pobranych tkankach★★★bachaku1
RDZAchorobowe plamy na liściach★★★
BEZDECHchorobowy lub wywołany celowo zanik oddechu★★★
?alkohol w cukierku