Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wielocząteczkowy polimer glukozy stosowany jako środek krwiozastępczy: