Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem akronim transporterów glukozy: