Słownik Określeń Krzyżówkowych

wahania procesów w organizmach - krzyżówka

Lista słów najlepiej pasujących do określenia "wahania procesów w organizmach":
BIORYTMYAMPLITUDABIOCHEMIABIOFIZYKANAUKAENZYMYROZWÓJSOKDRYFTWEGETACJAFLUKTUACJAENZYMEWOLUCJAFIZJOLOGIAMECHANIZMROPAELEKTROBIOLOGIACYBERNETYKAŚMIERĆEKSFOLIACJA
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CYKLszereg procesów★★★
ABIOZAcałkowite zatrzymanie procesów życiowych★★★★mariola1958
DZIEŁOefekt jakichś procesóweliza
SEJSZEwahania poziomu wody★★★★eliza
PITAWALzbiór sprawozdań z procesów kryminalnych★★★★★emilla25
SKALICEforma terenu powstała w wyniku oddziaływania procesów erozji★★★★mariola1958
TROFIKAzespół procesów fizjologicznych★★★★Marian7_2008
BIOFIZYKzajmuje się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych★★★mariola1958
BIOLOGIAnauka o organizmach żywych
BIORYTMYwahania intensywności procesów biologicznych★★★mariola1958
GRADACJAzrównanie pow. Ziemi na skutek procesów denudacji★★★★★sylwek
ROZTERKIwahania przed podjęciem decyzji★★★
BIOFIZYKAnauka badająca podstawy procesów w organizmach żywych★★★eliza
METAMORFIZMzespół procesów prowadzący do przeobrażenia skał★★★Martusia84
BIOGEOCHEMIAbada krążenie pierwiastków chem. pod wpływem procesów życiowych★★★★eliza
KONWERGENCJAwystępowanie analogicznych cech w organizmach niespokrewnionych★★★BaJo
BIOENERGETYKAnauka zajmująca się przemianami w organizmach i ekosystemacheliza
PALEONTOLOGIAnauka o organizmach kopalnych★★★Tynka_93
ELEKTROBIOLOGIAnauka o procesach elektrycznych w organizmach★★★★
NEUROCYBERNETYKAanaliza procesów przetwarzania informacji i sterowania układów nerwowych★★★eliza