Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem zwolennik papiestwa w średniowiecznych Włoszech: