Słownik Określeń Krzyżówkowych

urzędnik średniowiecznych Niemiec

KategorieTrudnośćAutor
  • B
  • U
  • R
  • G
  • R
  • A
  • B
  • I
  • A
 
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
BEJwyższy urzędnik w dawnej Turcji w krzyżówce Panorama dnia 2018-02-28  
SYLFduch powietrza ze średniowiecznych wierzeń ludowych
BIUROtam pracuje urzędnik
GWELFzwolennik papiestwa w średniowiecznych Włoszech w krzyżówce Panorama dnia 2016-10-19  
HANZAzwiązek średniowiecznych miast w krzyżówce Panorama dnia 2013-12-20 
KACYKurzędnik jak afryk. wódz
TYTELznak skrócenia wyrazu w rękopisach średniowiecznych
BASZTAelement średniowiecznych fortyfikacji
PRETORwysoki urzędnik rzymski w krzyżówce Panorama dnia 2018-03-11 
ATTACHEurzędnik służby dyplomatycznej
CZEŚNIKw dawnej Polsce urzędnik opiekujący się piwnicą w krzyżówce Ze-złotą-myślą-026 
OFICJAŁduchowny urzędnik przy biskupie w krzyżówce Panorama dnia 2013-09-14 
PODSTOLIw dawnej Polsce urzędnik nadworny w krzyżówce Panorama dnia 2012-10-09  
RETORYKAjedna ze średniowiecznych sztuk wyzwolonych 
truskawa_1988
SKARBNIKurzędnik dworski w dawnej Polsce
GRAMATYKAjedna ze średniowiecznych sztuk wyzwolonych 
truskawa_1988
TRIFORIUMw średniowiecznych kościołach galeryjka wokół nawy 
Marian7_2008
DIALEKTYKAjedna ze średniowiecznych sztuk wyzwolonych  
truskawa_1988
HOMUNKULUSczłowieczek, rzekomo sztucznie stworzony przez średniowiecznych alchemików
oona
ILUMINACJAzdobnictwo w księgach średniowiecznych 
dzejdi
HORODNICZYurzędnik ziemski w Wielkim Księstwie Litewskim
oona
WOJEWODAurzędnik, przedstawiciel rządu w terenie 
eliza
Krzyżówki z wyszukanym określeniem: