Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie związki chem. powstałe w reakcji kwasów z zasadami: