Słownik Określeń Krzyżówkowych

reakcja chemiczna kwasów z alkoholami

TrudnośćAutor
 • E
 • S
 • T
 • R
 • Y
 • F
 • I
 • K
 • A
 • C
 • J
 • A
galapagos1234
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
RNAjeden z kwasów nukleinowych w krzyżówce Panorama dnia 2020-08-04
SOLEzwiązki chem. powstałe w reakcji kwasów z zasadami w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-27
SOLEprodukty reakcji kwasów i zasad
SOLEzwiązki reakcji kwasów i zasad
BORANsól kwasów poliborowych w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-21
ESTRYpochodne kwasów i alkoholi w krzyżówce Panorama dnia 2018-08-25
WODÓRwchodzi w skład kwasów
SZCZAWod dawnych czasów znany z kwasów
sylwek
ADENINAjeden ze składników kwasów nukleinowych
pawelboy
ANALIZAchemiczna reakcja rozpadu w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-11
Mirasisko
REAKTORzbiornik, w którym zachodzi reakcja chemiczna w krzyżówce Panorama dnia 2016-07-24
SYNTEZAchemiczna reakcja łączenia w krzyżówce Panorama dnia 2012-12-15
BROMIANYsole tlenowych kwasów bromu
mariola1958
KATALIZAreakcja chemiczna z katalizatorem w krzyżówce Panorama dnia 2019-12-17
dusia_str
NIEDOBÓR ... dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, choroba genetyczna
ARSENIANYsole tlenowych kwasów arsenu
mariola1958
STRĄCANIEprecypitacja, reakcja chemiczna prowadząca do powstania produktów nierozpuszczalnych
Mirasisko
ODRDZEWIACZmieszanina kwasów stosowana do usuwania rdzy
mariola1958
AUTOKATALIZAReakcja chemiczna, której produkt jest katalizatorem tej reakcji
Przemek1992
DENITRYFIKACJAreakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu
Gorol
FERMENTACJAreakcja biochemiczna pod wpływem enzymów
dzejdi
KATALIZAreakcja chemiczna z katalizatorem w krzyżówce Panorama dnia 2019-12-17
dusia_str