Słownik Określeń Krzyżówkowych

zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

TrudnośćAutor
  • S
  • P
  • R
  • Y
  • T
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DARtalent, wrodzona zdolność
DARwrodzona zdolność
NIEMAutraciła zdolność mówienia
SPRYTdryg do radzenia sobie w życiu
SPRYTumiejętność radzenia sobie w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-14
mariola1958
ALBEDOopisuje zdolność odbijania światła w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-11
CZUCIEzdolność do odczuwania bodźców
PORADYzasięgane w trudnych przypadkach w krzyżówce Panorama dnia 2014-01-06
TALENTdar, zdolność w krzyżówce Panorama dnia 2020-06-09
WŁADZE... umysłowe; zdolność myślenia
BIEGŁOŚĆwprawa, zdolność
KASKADERzastępuje aktora w trudnych scenach
POTENCJAzdolność do odbywania stosunku płciowego
PŁODNOŚĆzdolność rozmnażania się
PŁYWANIEzdolność do poruszania się w wodzie w krzyżówce Milusińscy-54
GLOSARIUMsłownik wyrazów trudnych, przestarzałych
galapagos1234
MOBILNOŚĆzdolność przemieszczania się
SPRYCIARAkobieta przebiegła, radząca sobie w trudnych sytuacjach
irbisp
APROWIZACJAzaopatrywanie ludzi w żywność w trudnych czasach
bachaku1
EKWILIBRYSTYKAzręczne zachowanie w trudnych sytuacjach
kjersti
PERCEPCJAzdolność przyswajania doznań zewnętrznych
dzejdi
PŁODNOŚĆzdolność rozmnażania się