Słownik Określeń Krzyżówkowych

zdolność do odbywania stosunku płciowego

TrudnośćAutor
  • P
  • O
  • T
  • E
  • N
  • C
  • J
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SETIzaak w stosunku do Abrahama lub Sary
ERZACinka w stosunku do kawy naturalnej
ZGRYZustawienie żuchwy w stosunku do szczęki
AGAMIAniezdolność do rozmnażania się płciowego
eliza
APATIAstosunek do stosunku po stosunku
Gorol
GAMETAkomórka służąca do rozmnażania płciowego w krzyżówce Panorama dnia 2018-10-07
GAMETYsłużą do rozmnażania płciowego
mariola1958
IZOTOPtryt w stosunku do wodoru
IZOTOPdeuter w stosunku do wodoru
CIECZKAokres popędu płciowego u samic w krzyżówce Panorama dnia 2015-08-25
NAJĄDRZEczęść męskiego układu płciowego w krzyżówce Panorama dnia 2014-02-04
ZOOFILIAzaspokajanie popędu płciowego ze zwierzętami
ENTUZJAZMstosunek do stosunku przed stosunkiem
Gorol
SEKSUOLOGzajmuje się leczeniem zaburzeń życia płciowego w krzyżówce Panorama dnia 2017-06-21
eliza
KAPITULARZjedno z pomieszczeń klasztoru do odbywania narad zakonników
Gorol
KSENOFOBIAwrogość w stosunku do obcych
MEREOLOGIAlogiczna teoria stosunku części do całości
sylwek
METROPOLIApaństwo kolonialne w stosunku do swych kolonii
DYSPAREUNIAodczuwanie bólu w trakcie stosunku płciowego
McGremlin
BISEKSUALIZMskierowanie popędu płciowego do obu płci
bachaku1
POTENCJAzdolność do działania w krzyżówce Wybieranka - układanka 03
zyga28
CZUCIEzdolność do odczuwania bodźców