Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem numer nadawany osobie fizycznej lub prawnej: