Słownik Określeń Krzyżówkowych

tłumaczenie dzieła literackiego

TrudnośćAutor
PRZEKŁAD★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ATOSmuszkieter z dzieła Dumasa★★★
DUSZEmartwe w tytule dzieła Gogola★★★
FAUSTmag z dzieła Goethego★★★
MUZEAgromadzą dzieła sztuki★★★
WYWÓDdługie tłumaczenie★★★
ZARYSszkic dzieła literackiego★★★
EDYTORprzygotowuje dzieła do druku★★★
MARGOTimię królowej z dzieła Dumasa★★★
MUZEUMinstytucja gromadząca dzieła sztuki★★
OBRAZYdzieła malarzy
UTWORYdzieła literackie lub muzyczne★★★
KOŻUCHYdzieła kuśnierza★★★
POETYKAteoria dzieła literackiego★★
WIERSZEdzieła liryków★★★
WULGATAtłumaczenie Biblii, dokonane przez św. Hieronima★★★★pawelboy
UNIWERSUMświat wykreowany na potrzeby dzieła literackiego lub filmowego★★★oona
TRANSLACJAtłumaczenie★★★
EKSPLIKACJAwyjaśnianie, tłumaczenie★★★★irbisp
SEPTUAGINTApierwsze tłumaczenie Biblii na grekę★★★
WYJAŚNIANIEtłumaczenie z polskiego na nasze★★★dzejdi
WULGATAtłumaczenie Biblii, dokonane przez św. Hieronima★★★★pawelboy
WYJAŚNIANIEtłumaczenie z polskiego na nasze★★★dzejdi
?koń powolny