Słownik Określeń Krzyżówkowych

sztuka wykonywania drzeworytów

TrudnośćAutor
DRZEWORYTNICTWO★★★draakhan
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MOCzdolność do wykonywania pracy★★★mariola1958
KSEROmaszyna do wykonywania odbitek★★★
TEMPOszybkość wykonywania utworu muz.★★★
GĄSIORprzyrząd do wykonywania kary za drobniejsze występki★★★sylwian
PRAKSJAzdolność do wykonywania celowych ruchów★★★★★lewmyszkin
TRESURAuczenie zwierząt rozumienia i wykonywania poleceń★★★BaJo
APRAKSJAutrata zdolności wykonywania ruchów celowych★★★★★mariola1958
MANSZETAopaska zakładana pacjentowi w czasie wykonywania zabiegów★★★★sylwek
SZYDEŁKOnarzędzie do wykonywania robótek ręcznych★★★pilzner
FORMIERKAmaszyna do wykonywania form odlewniczych★★★bachaku1
AKCESORIUMdrobny przedmiot potrzebny do wykonywania jakiegoś rzemiosła★★★mariola1958
ARYTMOGRAFdo wykonywania działań arytmetycznych★★★★mariola1958
FOTOOFFSETmetoda wykonywania form drukowych★★★★eliza
LITOGRAFIAtechnika wykonywania rysunków na płycie kamiennej★★★★eliza
LEGISLATURAokres wykonywania funkcji przez organ ustawodawczy★★★bachaku1
MARSZPIKIELstalowy stożek do wykonywania splotów na linach stalowych★★★★★bachaku1
PRZELICZNIKartyleryjski, urządzenie do wykonywania pewnej wąskiej klasy obliczeń★★★★Gorol
SELEKCJONERmyśliwy posiadający uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego★★★★Gorol
PIEŚNIARSTWOsztuka tworzenia i wykonywania pieśni★★★eliza
EKWILIBRYSTYKAumiejętność utrzymywania równowagi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych★★★★bachaku1
HOMILETYKAsztuka wygłaszania kazań★★★★bachaku1
MEDALIERSTWOsztuka wykonywania medali★★bachaku1
?przywara kłapoucha