Słownik Określeń Krzyżówkowych

do wykonywania działań arytmetycznych

TrudnośćAutor
ARYTMOGRAF★★★★mariola1958
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MOCzdolność do wykonywania pracy★★★mariola1958
RYTustalony sposób wykonywania liturgii★★★★
KSEROmaszyna do wykonywania odbitek★★★
TEMPOszybkość wykonywania utworu muz.★★★
GĄSIORprzyrząd do wykonywania kary za drobniejsze występki★★★sylwian
PRAKSJAzdolność do wykonywania celowych ruchów★★★★★lewmyszkin
TRESURAuczenie zwierząt rozumienia i wykonywania poleceń★★★BaJo
APRAKSJAutrata zdolności wykonywania ruchów celowych★★★★★mariola1958
MANSZETAopaska zakładana pacjentowi w czasie wykonywania zabiegów★★★★sylwek
SZYDEŁKOnarzędzie do wykonywania robótek ręcznych★★★pilzner
FORMIERKAmaszyna do wykonywania form odlewniczych★★★bachaku1
AKCESORIUMdrobny przedmiot potrzebny do wykonywania jakiegoś rzemiosła★★★mariola1958
FOTOOFFSETmetoda wykonywania form drukowych★★★★eliza
LITOGRAFIAtechnika wykonywania rysunków na płycie kamiennej★★★★eliza
LEGISLATURAokres wykonywania funkcji przez organ ustawodawczy★★★bachaku1
MARSZPIKIELstalowy stożek do wykonywania splotów na linach stalowych★★★★★bachaku1
PRZELICZNIKartyleryjski, urządzenie do wykonywania pewnej wąskiej klasy obliczeń★★★★Gorol
SELEKCJONERmyśliwy posiadający uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego★★★★Gorol
PIEŚNIARSTWOsztuka tworzenia i wykonywania pieśni★★★eliza
EKWILIBRYSTYKAumiejętność utrzymywania równowagi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych★★★★bachaku1
ROZKAZdo wykonania bez gadania★★denwerek_m
KSEROdo wykonywania odbitek★★★
?zapis nutowy utworu