Słownik Określeń Krzyżówkowych

specjalista w zakresie reakcji biochemicznych

TrudnośćAutor
  • E
  • N
  • Z
  • Y
  • M
  • O
  • L
  • O
  • G
eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SOLEzwiązki chem. powstałe w reakcji kwasów z zasadami w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-27
ESTRYpowstają w reakcji kwasu z alkoholem w krzyżówce Panorama dnia 2020-08-05
JANICKIKonstanty, zoolog, specjalista w zakresie parazytologii
eliza
KALISKISylwester, specjalista w zakresie fizyki technicznej, generał (zm. 1978)
eliza
METODYKspecjalista w zakresie sposobów nauczania w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-13
PRAWNIKukończył studia w zakresie prawa w krzyżówce Panorama dnia 2013-03-16
BOLOMETRprzyrząd do pomiaru energii promieniowania elektromagnetycznego w całym zakresie widma
ddexterr
LIMNOLOGspecjalista w zakresie hydrologii wód śródlądowych
sylwek
SERWITUTprawo korzystania w określonym zakresie z cudzej własności
Marian7_2008
SUBSTRATbierze udział w reakcji chemicznej w krzyżówce Panorama dnia 2014-08-27
TERIOLOGzoolog, specjalista w zakresie biologii i systematyki ssaków w krzyżówce 07 Rogi-i-kopyta
BaJo
PENALISTAspecjalista w zakresie prawa karnego
grom
POLITOLOGspecjalista w zakresie nauk politycznych w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-30
bachaku1
STRESOLOGspecjalista w zakresie badania i likwidowania przyczyn stresu
oona
HIGIENISTAspecjalista w zakresie higieny
MUZYKOGRAFspecjalista w zakresie analizy i opisu utworów muzycznych
eliza
HIGIENISTKAspecjalistka w zakresie higieny
STENOBIONTYgatunki o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej
eliza
STENOHALINYorganizmy o wąskim zakresie tolerancji na zasolenie wody
Tynka_93
ŻYWIENIOWIECspecjalista w zakresie żywienia ludzi i zwierząt
psergio
PENALISTAspecjalista w zakresie prawa karnego
grom
METODYKspecjalista w zakresie sposobów nauczania w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-13