Słownik Określeń Krzyżówkowych

równa go paca

TrudnośćAutor
TYNK★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MACHjednostka prędkości równa 340 m/s★★★
MILA... morska, równa 10 kablom★★★
RYZAmiara papieru równa 500 arkuszom★★★
TONAjednostka masy równa 1000 kg★★★
KARATjednostka jubilerska równa 200 mg★★★
PAŁACwart był Paca★★★
PIĘDŹdawna miara długości równa ok. 8 calom★★★oona
PODAŻdobrze, gdy równa popytowi★★★
PŁASKrówna strona czegoś (przest.)★★★
TAFLArówna, gładka powierzchnia★★★
UNCJAjedn. masy, równa około 30 g★★★
WŁÓKArówna 30 morgom★★★
KORZECdawna polska miara równa 32 garncom★★★
KWARTArówna była jednemu litrowi★★★
MURARZjego narzędziem paca★★★
TYNKARZjego sprzętem paca★★★
DEKAGRAMjednostka wagi równa 10 g★★★
BERKOWIECdaw. rosyjska jednostka ciężaru równa dziesięciu pudom★★★★★oona
MIKROGRAMjednostka masy równa jednej milionowej grama★★★oona
MIRIALITRjednostka obiętości równa dziesięcu tysiącom litrów★★★★★Robertski69
KWARTArówna była jednemu litrowi★★★
TAFLArówna, gładka powierzchnia★★★
?nad nią Irkuck