Słownik Określeń Krzyżówkowych

dobrze, gdy równa popytowi

TrudnośćAutor
PODAŻ★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MACHjednostka prędkości równa 340 m/s★★★
MILA... morska, równa 10 kablom★★★
RYZAmiara papieru równa 500 arkuszom★★★
TONAjednostka masy równa 1000 kg★★★
TYNKrówna go paca★★★
HUMORnie kelner, dobrze gdy dopisuje★★★dzejdi
KARATjednostka jubilerska równa 200 mg★★★
PIĘDŹdawna miara długości równa ok. 8 calom★★★oona
POMOCdobrze, gdy nadchodzi w porę★★★
PŁASKrówna strona czegoś (przest.)★★★
TAFLArówna, gładka powierzchnia★★★
UNCJAjedn. masy, równa około 30 g★★★
WŁÓKArówna 30 morgom★★★
KORZECdawna polska miara równa 32 garncom★★★
KWARTArówna była jednemu litrowi★★★
DEKAGRAMjednostka wagi równa 10 g★★★
ZŁOTÓWKAdla gospodarki dobrze gdy mocna★★★dzejdi
BERKOWIECdaw. rosyjska jednostka ciężaru równa dziesięciu pudom★★★★★oona
MIKROGRAMjednostka masy równa jednej milionowej grama★★★oona
MIRIALITRjednostka obiętości równa dziesięcu tysiącom litrów★★★★★Robertski69
PODAŻdobrze, gdy rośnie z popytem★★★
POPYTdobrze, gdy równy podaży★★★
?Dzida pika