Słownik Określeń Krzyżówkowych

role cechujące danego aktora

TrudnośćAutor
EMPLOI★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
RPGgra fabularna polegająca na wcielaniu się w role★★★★Wattaru
FILMw nim grane role★★★
LAIKnie zna danego tematu★★★
LOGOznak firmowy danego przedsiębiorstwa★★★
OKAZpiękny osobnik danego gatunku★★★
WAGAciężar danego ciała★★★
AKTORkreuje role w teatrze★★★
AMANTgrywa role kochanków★★★
ARMIAogół sił zbrojnych danego kraju★★★
KOMIKaktor grający komiczne rolemariola1958
SCENApole na role★★★★dusia_str
UZYSKilość produktu z danego surowca★★★
MIEDZArozdziela role★★★denwerek_m
TRAGIKaktor grający role dramatyczne★★★
AMANTKAgra role uwodzicielek★★★
EMBARGOzakaz eksportu danego towaru★★★
FUNKCJErole
KASKADERgra ryzykowne role za aktora w filmie★★★dusia_str
SŁOWNICTWOzasób wyrazów danego języka★★★
ANTYBIOGRAMwynik badania wrażliwości danego drobnoustroju na antybiotyk★★★★★oona
FUNKCJErole
EMPLOIrole charakteryzujące aktora★★★
?włoskie warzywo